Top 10 Plugins Cần Cài Khi Sử Dụng Website WordPress Kể Cả Chuyên Gia

Plugin Cần Cài Khi Sử Dụng Website WordPress để website tối ưu với các cỗ máy tìm kiếm và lướt web mượt hơn tăng khả năng thăng hạng trên các cỗ máy tìm kiếm nhất là google

  1. Plugin AMP
  2. Plugin Really Simple SSL
  3. SSL Insecure Content Fixer
  4. kk Star Ratings
  5. Contact Form 7
  6. OneSignal Push Notifications
  7. SEO Auto Image Tags
  8. W3 Total Cache
  9. WP Mail SMTP
  10. SEO Ultimate
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *