Tài liệu hướng dẫn cách xây dựng kpi cho doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn cách xây dựng kpi cho doanh nghiệp

KPI là gì? Key Performance Index (KPI) là một giá trị có thể đo được thể hiện được hiệu quả của một công ty đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đăt ra. Các tổ chức sử dụng KPI để đánh giá thành công của họ trong việc đạt được các mục tiêu.

Lựa chọn KPIs phù hợp sẽ phụ thuộc vào ngành của bạn và bạn muốn theo dõi một phần kinh doanh. Mỗi bộ phận sẽ sử dụng các loại KPI khác nhau để đo lường thành công dựa trên các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Trong mỗi doanh nghiệp cần có hệ thống KPI cho từng phòng, bộ phận và cá nhân khác nhau để xây dựng động lực mục tiêu cho các thành phần tham gia phấn đấu. Ở Bài Viết này mình chỉ nêu ra KPI cho cách bộ phận marketing online. 12 KPI quan trọng trong bộ phận Marketing

Xem Ngay: Cách xây dựng KPI

kpi cho phòngmarketing

ROI: Return On Investment – Lợi tức đầu tư -(Doanh thu -chi phí)/Chi phí

YOY: Year Over Year Growth – Tốc độ tăng doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, Trung bình đơn hàng, giá trị vòng đời khách hàng.

CLV: Customer Life Value – Lợi nhuận 1 khách hàng mang lại trong 1 năm x số năm khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn.

AOV: Average Oder Value – Trung bình giá trị đơn hàng (ví dụ bạn có 2 sản phẩm khách nhau, 1 khách hàng thường mua sẽ sử dụng cả 2, bạn cộng cả 2 chia lại lấy bình quân sẽ được giá trị trung bình đơn hàng)

CR: Conversion Rate – tỷ lệ chuyển đổi (số người vào website/số đơn hàng)

CAC: Customer Acquisition Cost – Chi phí bạn trả bao nhiêu để có 1 khách hàng (Không phải chí phí/1 chuyển đổi)

CAR: Cart Abandonment Rate – Tỷ lệ khách vào đến giỏ hàng và thoát

PI: Purchase Intention – Bao nhiêu khách website và đặt mua hàng

SPI: Search Penetration Index – Tỷ lệ khách hàng ghé thăm trên tổng khách hàng thị trường (ví dụ nghiên cứu thị trưởng tổng tìm kiếm 20.000/tháng, khi bạn triển khải SEO và Quảng cáo được bao nhiêu khách vào)

VSI: Visitor Satisfaction Index – Chỉ số hài lòng khách hàng ghé thăm website

CSI: Customer Satisfaction Index – Chỉ số hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng  sản phẩm dịch vụ

NPS: Net Promoter Score (referal) – Số khách hàng sẵn sáng giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bạn với người khác

>> Làm thế nào xây dựng KPI quảng cáo?

>> KPI khuyến mãi xây dựng như thế nào?

>> Chương trình PR lập KPI ra sao?

>> Làm Internet Marketing KPI là gì?

Tham khảo toàn bộ hệ thống KPI cho doanh nghiệp tại đây

5/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *